Els estats del JO

Identifica la personalitat (Pare, Adult i Nen). Prendre consciència de “com sóc”, ajuda a la persona a reconèixer els seus punts forts i a treballar en els seus aspectes a millorar.