El guió de vida

Decisions inconscient de la infància que afecten el present i que marquen la nostra, autoestima i autonomia i en conseqüència influeixen en les decisions que adoptem a nivell personal i professional.