Condicions de venda

Condicions de venda (ACAT)

INFORMACIÓ:  per correu a l’adreça acat@acat.cat o per telèfon al 680284753 o 653184393.

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT: es realitzarà mitjançant transferència bancària al c/c ES45 2100 2776 3201 0056 6642 de l’ACAT que s’ha de rebre set dies abans de la data de l’activitat. Es necessari enviar el comprovant de pagament al correu acat@acat.cat per fer la reserva efectiva.

ANUL·LACIONS: es podrà anul·lar l’assistència a l’activitat 15 dies abans de la seva realització. L’ACAT procedirà a la devolució de l’import pagat mitjançant transferència bancària al compte corrent registrat al comprovant de pagament. Un cop excedit el termini de 15 dies no es tornarà el pagament de l’activitat.

CONDICIONS PER LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS: per a la impartició dels seminaris, cursos o tallers, es requereix ​​un mínim de persones i per tant es confirmarà la seva realització cinc dies abans de la data d’inici. En cas de no impartir-se es procedirà a la devolució de l’import abonat mitjançant transferència bancària al compte corrent registrat al comprovant de pagament.