Instruments de l’AT

Els instruments de l'AT

L’Anàlisi Transaccional, disposa d’una sèrie d’instruments que permeten identificar la personalitat (sentiments, pensament i conductes) de la persona o del grup:

  1. Els estats del JO: esquema personalitat “Pare, Adult i Nen”.
  2. Les transaccions: anàlisi dels intercanvis socials.
  3. Les carícies: reforços socials “la importància del contacte físic, verbal i gestual”.
  4. Les posicions existencials: la percepció de com em veig i com veig els altres”.
  5. Estructuració del temps: formes d’utilitzar el temps personal de manera eficaç o ineficaç.
  6. Els jocs psicològics: Relacions improductives que repetim al llarg de la vida.
  7. Les emocions: autèntiques i substitutives que influeixen a nivell emocional en la conducta.
  8. El guió de vida: programació inconscient de vida que marca les decisions vitals.
  9. Els impulsors (drivers): seqüència repetitiva de conductes individuals que parteixen d’idees errònies socialment acceptables i que porten a l’eficàcia o ineficàcia.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres