Els estats del JO

Els estats del JO

El model de l’Anàlisi Transaccional es basa en l’observació de la conducta de la persona i la seva interacció i adaptació a l’entorn. La persona manifesta una sèrie de patrons de conducta en les seves relacions amb aquest entorn que el diferencien dels altres i que són l’objecte d’estudi de l’AT.

L’Anàlisi Transaccional classifica les conductes de les persones en tres formes de comportaments diferenciats i relativament estables, que són els Estats del JO, anomenats “Pare”, “Adult” i “Nen”. La definició d’aquests estats és: sistemes coherents de pensament i sentiments manifestats per una determinada conducta.

En cada persona hi ha una tendència a comportar-se, davant d’una situació determinda, amb un estat del JO concret, “Pare”, “Adult” o “Nen”. El comportament final serà el resultat d’un procés intern de valoració personal, que serà més o menys eficaç depenent de la coincidència o disparitat entre els estats del JO més actius.

Es construeix per la incorporació dels missatges i models vistos i sentits en la cultura familiar i de l’entorn (pares, familiars, professors, etc.). Ens diu el que està bé o malament, com hem de ser i ens hem de comportar. És “normatiu”, ja que conté el codi de comportament familiar i propi (creences, valors, actituds, etc.).

Es construeix mitjançant la indagació i l’observació de l’entorn de la persona utilitzant el raonament lògic i la reflexió en el moment present. El Adult acumula experiències, té en compte les emocions, valora les opcions, les conseqüències i decideix el comportament més adequat a la situació actual.

Conté els sentiments, pensaments i comportaments que cada persona tenia quan era un nen/a. S’hi registren les vivències emocionals tal com la persona les ha viscut. Acumula la totalitat de les emocions i sentiments que composen la història passada de la persona.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres