El guió de vida

El guió de vida

Les persones elaboren, des que neixen, un guió de vida que les orienta cap a la seguretat o la inseguretat i que es configura a la infància per les primeres percepcions sobre un mateix, els altres i el món en general.

El concepte del guió de vida és un dels instruments centrals de la teoria de l’Anàlisi Transaccional. El seu creador, Eric Berne, el va definir com “Pla de vida inconscient desenvolupat en la infància sota la influència parental, que dirigeix ​​la conducta de la persona en els aspectes més importants de la seva vida” i va ressaltar que “els guions estan destinats a durar tota la vida, però s’en poden canviar els aspectes que avui no funcionen”.

Cada persona té un tema, un argument, un fil conductor de vida dissenyat a la infantesa sota la influència de l’entorn familiar, que dirigirà el seu comportament en els aspectes més importants de la seva vida. És el seu guió de vida, que no es decideix de manera deliberada adulta, sinó que és una “decisió emocional del nen” en funció de com ha viscut emocionalment el que ha passat en el seu entorn familiar.

El guió requereix esforç i dedicació per descobrir-lo en el present i canviar-lo. Adonar-se de “l’aquí i ara” i donar-se permís per canviar-lo és clau per sortir del guió i créixer com a persona.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres