Impulsors de conducta

Impulsors de conducta

Durant la infància, l’entorn familiar i social del nen li ensenya els conceptes per tenir èxit a la vida. Aquests conceptes apresos, des de la teoria de l’Anàlisi Transaccional es denominen “impulsors de conducta”, i descriuen les conductes claus que la persona seguirà al llarg de la seva vida i que el portarà a ser eficaç o ineficaç en les accions que emprengui.

Els impulsors, es defineixen com: “seqüència de comportaments que tenen lloc a espai de minuts o fins i tot segons, com si estiguessin assajats”. Són patrons de conducta que la persona tendeix a repetir de forma contínua.

Els impulsors es programen en base al model de conducta observat en les persones de l’entorn familiar del nen. (Per exemple: la mare o pare, que constantment li apressava a complaure o donar-se pressa per a tot …). Quan s’ha interioritzat un impulsor es tendirà a seguir-; si per exemple la persona té un “afanya’t”, farà tot el necessari per “justificar la creença” que sempre cal anar amb presses i per a això, acceptarà més treballs dels que pot acabar a temps, arribarà tard a les cites o no planificarà el temps adequadament.

Els impulsors de conducta poden ser font d’eficàcia o ineficàcia, segons el grau d’activació. Si són positius són útils i ajuden a la persona a ser eficaç i productiu; però, si els missatges són negatius en excés, la persona pot arribar a la ineficàcia a l’subestimar les seves potencialitats, habilitats, desitjos o necessitats.

Quan s’actua sota la influència de l’impulsor, la persona se sent bé i fins i tot pot augmentar el seu nivell de rendiment inicial i pensar, que és bo actuar d’aquesta manera, però si es manté en el temps perd efectivitat, perquè actua com un frenador que consumeix energia sense produir els resultats esperats i fins i tot pot incrementar la quota d’errors, a més de ser una font d’estrès i d’ineficàcia.

Si s’està sota la influència d’un impulsor cal “desactivar” donant-se permisos per a: “estar satisfet amb el que s’ha fet, ser realista, comprendre els punts febles, acceptar els errors i sentir-se bé assolint els objectius marcats“.

Els cinc impulsors de conducta:

  • Es perfecte: Missatge: "has de ser el millor, el primer ..."
  • Es fort: Missatge: "no mostris cansament, emocional, debilitats ..."
  • Complau: Missatge: "complau a tots els altres, tu no ets important ..."
  • Afanya't: Missatge: "sempre cal fer tot de pressa i ràpid ..."
  • Esforça't: Missatge: "l'important és intentar-ho una vegada i una altra ..."

Vols més informació? Contacta amb nosaltres