Els jocs Psicològics

Els jocs Psicològics

Els jocs psicològics són situacions, generalment inconscients, que es repeteixen amb freqüència com si estiguessin assajades i que impedeixen una bona comunicació.

Els “Jocs Psicològics” es defineixen com una sèrie de “Transaccions comunicatives  inconscients i repetitives, amb un doble missatge,  que condueixen a un resultat predictible, on les persones que hi intervenen acaben experimentant mals sentiments i/o ressentiments. Eric Berne, el seu creador, deia que: “Els jocs psicològics per definició, són explotadors i, en conseqüència, nocius per a les relacions humanes”.

Els jocs psicològics, s’aprenen en els primers anys de vida dins de la família i dependrà de l’ambient familiar i la personalitat dels pares o substituts, que el nen  o la nena aprengui uns determinats tipus de jocs.

Són una forma de col·leccionar “cupons de ressentiment” contra alguna cosa o algú, als quals més tard es passarà la factura.

Els jocs s’inicien generalment amb una infravaloració, directa o indirecta. Porten un missatge verbal i no verbal inofensiu, que és “l’esquer”, dirigit a enganxar el punt feble de l’altre jugador, per exemple: “Vostè hauria de saber que…”,”M’està parlant seriosament?”,” Fins aquí hem arribat”. Si l’altra persona se sent afectada en la seva part “feble” enganxa l’esquer i comença el joc.

Grau dels jocs:

Els jocs psicològics tenen graus. Alguns duren pocs minuts i altres poden durar tota una vida.

  • Jocs de primer grau: són socialment acceptables i freqüents, solen crear malestar, frecs, malentesos… La seva durada és curta i el seu efecte poc intens.
  • Jocs de segon grau: es juguen en la intimitat. Els sentiments són més intensos i creen tensions i conflictes importants, ja que poden durar diversos dies.
  • Jocs de tercer grau: són conductes destructives, amb reaccions agressives greus (crits, violència, amenaces…). Són perjudicials per a les persones implicades ja que són molt intensos i duradors.

Els rols dels jocs:

En els jocs psicològics les persones actuen amb tres tipus de rols: Perseguidor, Salvador i Víctima, i dependrà de la personalitat de cadascú que actui en un o en un altre rol.  Els rols són “falsos papers” que dificulten a les persones establir relacions autèntiques amb el seu entorn, ja que no els permeten sortir del joc psicològic.

Si les persones deixen de jugar jocs psicològics i actuar amb falsos rols, aconseguiran relacions d’autèntica intimitat amb els altres i augmentarà el seu benestar personal.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres