Les Transaccions

Les Transaccions

El 80% dels conflictes entre les persones es produeixen per una inadequada comunicació que porta a confusions i problemes innecessaris, cosa que confirma la necessitat de comptar amb un model de comunicació com és la “teoria de les transaccions” de l’Anàlisi Transaccional, que s’ha revelat altament eficaç per millorar la relació  entre les persones.

Les Transaccions són “Intercanvis d’estímuls i respostes entre els estats del JO de diferents persones”.

Són transaccions perquè hi ha una acció (estímul) i una reacció (resposta). Perquè hi hagi una transacció, ha d’haver-hi una resposta observable, verbal, gestual, escrita, etc. Si no hi ha resposta, no existeix la transacció.

L’anàlisi de les transaccions permet a la persona diagramar, analitzar i triar la millor resposta a la situació del moment, cosa que li facilita una comprensió immediata de la comunicació i la possibilitat de reconduir-la i millorar-la.

La gran contribució del model de l’Anàlisi Transaccional a la comunicació interpersonal és haver aportat un model per analitzar com es produeixen les “Transaccions”, és a dir, els intercanvis comunicatius entre les persones. No importa tant “què” es comunica (el contingut), sinó “com” es comunica. Conèixer les seves tècniques serà fonamental per evitar situacions conflictives i restablir la comunicació de manera més eficaç.

Les transaccions es classifiquen:

  • Paral·leles o complementàries "la comunicació flueix"
  • Croades, "la comunicació de interromp"
  • Ulteriors amb doble missatge "social i psicològic"

Vols més informació? Contacta amb nosaltres