Política de privacitat

Política de Privacitat web Acat

 

1. Responsable

El responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest Lloc Web és:

  • Associació Catalana d’Anàlisi Transaccional- ACAT
  • Gran Via, 671 – 08013 Barcelona
  • CIF: G61836565

2. Finalitat

Les dades personals de l’usuari d’aquest lloc web es tractaran per a les següents finalitats:

– Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la sol·licitud o contractació de productes i/o serveis a través d’aquest Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

– Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat s’han de conservar fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta.

– Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis i novetats ACAT. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions.

Si vostè consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, si us plau, marqui la casella habilitada a l’efecte

3. Legitimació

La base jurídica per dur a terme els tractaments de dades especificades en l’apartat anterior és la següent:

– Execució de les obligacions contractuals assumides per l’Usuari i ACAT.

– Consentiment de l’Usuari donat perquè la seva sol·licitud i/o consulta sigui atesa.

– Consentiment de l’Usuari donat per a la recepció d’aquestes comunicacions.

4. Destinataris

– Les dades personals de l’Usuari no es comunicaran a cap tercer, excepte quan haguem de complir una obligació legal o normativa i segons el que indica l’apartat de la Finalitat.

5. Drets

L’usuari pot exercir davant ACAT seus drets d’accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades; oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l’Usuari la legitimació es basi en el consentiment donat per l’Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari pot enviar la seva sol·licitud a l’adreça del responsable dalt indicada o al correu electrònic acat@acat.cat.

En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.