Sobre l’AT

Què és l'Anàlisi Transaccional (AT)

A la dècada dels anys 50 sorgeix amb força als EUA, de la mà del Psiquiatre Eric Berne, una nova teoria psicològica anomenada Anàlisi Transaccional, que revoluciona el camp de la psicologia clàssica existent.

L’Anàlisi Transaccional se sustenta en la filosofia que “En totes les persones hi ha un potencial per desenvolupar-se plenament de forma autèntica i autònoma, que els facilita reconduir la seva pròpia vida“.

La seva metodologia permet analitzar i comprendre comportaments i actituds, propis i aliens, de manera que facilita la comunicació i les relacions entre les persones i ajuda a la resolució de conflictes i la presa de decisions en qualsevol dels seus àmbits d’actuació: organitzacional, salut, educacional i desenvolupament personal.

El seu creador Eric Berne

Eric Berne va néixer a Montreal (Canadà) el 1910. Psiquiatre de professió, va desenvolupar la seva carrera i teoria de l’Anàlisi Transaccional als EUA al voltant dels anys 50. El 1949, inicia una sèrie d’articles sobre la intuïció, recolzats per la seva àmplia experiència com psiquiatre.

Entre 1957-1958, escriu els tres articles fonamentals de l’Anàlisi Transaccional: “Intuïció: la imatge del JO”, “Els estats del JO” i “Anàlisi Transaccional: un mètode nou i efectiu de teràpia de grup”. Aquests articles juntament amb la fenomenologia i l’existencialisme són les bases del model de l’Anàlisi Transaccional. Eric Berne va morir el 1970, deixant un gran llegat; l’últim llibre “Què diu vostè després de dir hola?” es va publicar el 1971, a títol pòstum.

El seu origen en escoles humanistes

L’Anàlisi Transaccional s’ubica dins del corrent humanista, que és una escola composta per psicòlegs, psiquiatres i professionals de l’àmbit educatiu i organitzacional, als quals els uneix una sèrie de valors i conceptes sobre l’ésser humà i la pràctica professional.

Els teòrics més famosos de moviment van ser: Maslow, Rogers, Pels, Bern…, autors que compartien una visió positiva de l’ésser humà. La seva filosofia es basa en “Creure que la persona té tot el potencial per desenvolupar-se, canviar el que no li sigui útil i ser feliç“.

La psicologia humanista es converteix en la “tercera força psicològica“, que té el seu origen en els corrents del pensament europeu de “l’existencialisme, fenomenologia i psicoanàlisi”, però que es construeix i desenvolupa en els Estats Units en la dècada dels 50 i 60, anys caracteritzats per un ambient d’eufòria i canvi . El enfocament humanista es va estendre del camp de la salut, als camps educatiu, social i organitzacional, on destaquen autors com Mc Gregor, Argyris o Bennis entre d’altres i que han establert les bases dels actuals models organitzatius.

Els principis bàsics de coincidència entre l'Anàlisi Transaccional i els diversos corrents que formen la Psicologia Humanista són:

  • Se centra en les necessitats humanes com a manera d'explicació de la conducta.
  • Substitueix la relació clàssica "salut-malaltia", pel concepte de "creixement personal" com a manera de desenvolupar el màxim potencial de la persona.
  • Creu i confia en la capacitat de la persona per conèixer-se, canviar i aconseguir la seva autonomia.
  • Té una visió holística (completa) de l'ésser humà: racional, emocional, espiritual i corporal.
  • Se centra en el present el "aquí i ara", més que en el passat, per al aconseguir el desenvolupament individual.
  • Aspira a que la persona es converteixi en un individu millor per a la societat, gràcies a l'autorealització individual.

El model de l'Anàlisi Transaccional s'agrupa en quatre àrees:

1. Personalitat: Anàlisi Estructural i Funcional dels estats del JO, que expliquen com es forma la personalitat i com es manifesten externament cada un d’aquests estats.

2. Comunicació: Anàlisi de les Transaccions, que explica el funcionament de les relacions interpersonals, és a dir, què comuniquen i com es comuniquen les persones entre sí.

3. Conflictes: L’Anàlisi dels jocs psicològics explica els intercanvis comunicatius conflictius, repetitius i amb resultat predictible que condueixen a sentiments negatius entre les persones que hi intervenen.

4. Identitat: L’Anàlisi del guió personal, entès com el projecte global de vida de la persona, construït des de la infància, i que marca la seva forma de ser i d’actuar en el present.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres