Lluís Casado

Han passat 60 anys des de l’aparició de l’AT fruit de l’experiència i innovació clínica d’Eric Berne. Tants anys després el seu model continua ajudant a moltes persones a sentir-se millor internament i relacional.

Només dues experiències personals, com a exemple:

La primera és de l’àmbit clínic, l’apoderament que implica pel pacient, la teoria del guió en lloc de les etiquetes psicodiagnòstiques. En el model estem parlant de decisions que poden ser “redecidides” i en el segon de trastorn o malalties que necessiten curació experta.

La segona experiència, aquesta en el camp organitzacional, és la capacitat explicativa dels conflictes relacionals que té el triangle dramàtic del joc psicològic. Persones no expertes, sense necessitat de grans diagnòstics, poden entendre complexes dinàmiques relacionals i triar opcions de canvi.